Kleur & Kruid

Kleur en Kruid natuurlijk puur is een merknaam van Aarde-nd-werk, een coöperatieve vennootschap met een sociaal oogmerk.
De kerntaken van de coöperatie bestaan in:

  • Biologische teelt van kruiden
  • verwerking (geforceerd drogen) tot biologische producten (controle BE-BIO-02)
  • arbeidsoriëntatie
  • taken van functioneel groenbeheer
  • taken van educatief groenbeheer.

Via de integratie van kansengroepen geeft Aarde-nd-werk invulling aan haar sociaal oogmerk. De coöperatie gaat voor 100 % lokaal geproduceerde producten - van grondstof tot eindproduct.

Aarde-nd-werk cvba-so is voortgevloeid uit een ESF-project 'Blauwdruk voor oprichting van een kruidencoöperatie volgens CSA-principes' welk in november 2013 positief gevalideerd werd. De coöperatie heeft een CSA-karakter en werkt samen met zowel 'producenten' als 'consumenten'.


Certificaat 
BE-BIO-O2
Certificaat

Blauwdruk 
kruidencoöperatieBlauwdruk

Certificaat producent biologische productenCertificaat biologische producten
Certificaat omschakeling biologische productieCertificaat omschakeling biologische productie

logo productenProducten

Kleur en Kruid® Plantenpoeders Essentials: Niet zomaar een plantenpoeder!

Kleur en kruid® Plantenpoeders Essentials: uw keuze voor een authentiek, duurzaam, lokaal en sociaal product. Tot stand gebracht in een respectvol evenwicht van mens en maatschappij met de ...

Lees meer

logo dienstenDiensten

Naast productie oefent de coöperatie taken van functioneel en educatief groenbeheer uit.

De taken van functioneel groenbeheer bestaan o.m. in het onderhoud van parken, domeinen en andere sites waar 'bruikbare' planten groeien en bloeien.

Deze dienstverlening is ...

Lees meer

logo sociaalSOCIAAL

De coöperatie wordt gerund door kansengroepen. 

Via orientatie-, opleidings- en tewerkstellingskansen aan langdurig werklozen en personen met arbeidshandicap wordt invulling gegeven aan het sociaal oogmerk van de coöperatie. We werken samen en geven op die manier vorm aan onze belangrijkste ...

Lees meer


logo lidmaatschapLIdmaatschap

Aarde-nd-werk cvba staat voor samenwerking tussen verschillende soorten actoren/coöperanten: 

Boeren, regionale organisaties, particulieren en medewerkers.

We geven deze samenwerking vorm via 2 vormen van participatie:
A-aandeel
B-aandeel

Lees meer